Địa chỉ: I3-I6 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Tên Ngày đăng
Tài liệu kỹ thuật - Sikaflex 140 Construction 19/06/2024
Tài liệu kỹ thuật - Sikadur 31 CF 19/06/2024
Tài liệu kỹ thuật - Sikaflex 11 FC 19/06/2024
Tài liệu kỹ thuật - Sika Top 107 Seal VN 21/08/2023
Tài liệu kỹ thuật - SikaShield P24 S 3 mm 10/07/2023
Tài liệu kỹ thuật - SikaShield W 159 23/02/2023
Tài liệu kỹ thuật - SikaShield W 1 23/02/2023
Biện pháp thi công - Sika Intraplast Z-HV 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sikadur 752 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sika Monotop 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sika Anchorfix S 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sika Hydrotite CJ Type_VN 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sika Multiseal 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sikagard 905W 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sikagrout 22/02/2023
Biện pháp thi công - SikaTop 107 Seal VN - Chống thấm bể bơi 22/02/2023
Biện pháp thi công - SikaTop Seal 109 22/02/2023
Biện pháp thi công - SikaLatex TH 22/02/2023
Biện pháp thi công - SikaRaintite 22/02/2023
Biện pháp thi công - SikaLatex 22/02/2023
Biện pháp thi công - Sikaproof Membrane 22/02/2023
SikaTop Seal 109 15/02/2023
Tài liệu kỹ thuật - SikaTop 107 Seal VN 13/10/2022
Tài liệu kỹ thuật Sika-Hydrotite CJ-Type 29/09/2022
Sika Raintite 16/08/2022
Anchorfix S 04/06/2021
Sika Waterbar® O VN 08/01/2021
Sika Waterbar ® 08/01/2021
Sika Waterbar® V-15 E 08/01/2021
Sika Waterbar® V-20 ECO VN 08/01/2021
Sikafloor® Chapdur 08/01/2021
Sikafloor®-81 EpoCem® New HC 08/01/2021
Sikafloor®-161 HC 08/01/2021
Sikafloor®-263 SL 08/01/2021
Sikafloor®-264 HC 08/01/2021
Sikafloor®-2530 W NEW 08/01/2021
Floor Topping Compound 08/01/2021
Sika® Multiseal 7.5cm x 10m Grey 08/01/2021
Sikaflex® PRO-3 08/01/2021
Sika® Tile Grout 08/01/2021
Sika® Primer-3 N 08/01/2021
SikaGrout® GP 08/01/2021
SikaGrout®-214-11 08/01/2021
SikaGrout®-214-11 HS 08/01/2021
SikaGrout®-212-11 08/01/2021
Sika AnchorFix®-3001 08/01/2021
Sikadur® 732 08/01/2021
Sikadur 752 08/01/2021
Sika® Antisol® E 08/01/2021
Sika® Antisol® S 08/01/2021
Sika® Rugasol F/C 08/01/2021
Sika Intraplast® Z-HV 08/01/2021
Sika® Separol® 08/01/2021
Plastocrete® N 08/01/2021
Sikacrete® PP1 08/01/2021
Sikament® NN 08/01/2021
Sikament® R-7 N 08/01/2021
Sikament®-2000 AT 08/01/2021
Sikament®-1 R4 08/01/2021
Biện pháp thi công - SikaGrout®-214-11 08/01/2021
Biện pháp thi công - Sika Intraplast® Z-HV 08/01/2021
Biện pháp thi công - SikaTop 107 Seal VN 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Sikafloor®-81 EpoCem® New HC_VN 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Sikatop Seal 109 for Wet Area_VN 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Sikalastic-590_vn 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Sikalastic®-110_vn 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Bơm nứt kết cấu - Sikadur 752 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS_Sika BituSeal T-130 SG for Concrete Roof_VN 08/01/2021
Biện pháp thi công - MS.SikaBit W-15.VN 08/01/2021
SikaLatex® 07/01/2021
SikaLatex® TH 07/01/2021
Sikaproof® Membrane 07/01/2021
Sika® 102 07/01/2021
Sikalastic®-110 07/01/2021
Sika® BituSeal T-130 SG (SA) 07/01/2021
Sika® BituSeal T-140 SG (0OC) (SA) 07/01/2021
Sika® BituSeal T-140 MG (0oC)(SA) 07/01/2021
BC Bitumen Coating 07/01/2021
SikaBit® PRO P-30-0 Sand 07/01/2021
Sikagard®-905 W 07/01/2021
Sikalastic®-590 07/01/2021
Sika ® Monotop ® R 07/01/2021
Sika ® Monotop ® 610 07/01/2021
Sika MonoTop®-615 HB 07/01/2021
SikaRefit®-2000 07/01/2021
Sika® SwellStop/SwellStop II 07/01/2021
SikaTop 107 Seal VN 30/12/2020
SikaTop® Seal 105 VN 29/12/2020