Địa chỉ: I3-I6 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ
Sikalastic 590 (20kg)

Sikalastic 590 (20kg)

Giá: 146,000đ/kg
Giá: 153,000đ
Sikalastic 110 (20kg)

Sikalastic 110 (20kg)

Giá: 125,000đ/kg
Giá: 131,000đ
Sika RainTite (20kg)

Sika RainTite (20kg)

Giá: 109,000đ/kg
Giá: 114,000đ
Sikagard-905 W (5 lít)

Sikagard-905 W (5 lít)

Giá: 95,000đ/lít
Giá: 100,000đ
SikaTop Seal 109 (15kg)

SikaTop Seal 109 (15kg)

Giá: 68,000đ/kg
Giá: 71,000đ
Sikament R-7 N (25L)

Sikament R-7 N (25L)

Giá: 22,000đ
Giá: 23,000đ
SikaLatex TH (25 lít)

SikaLatex TH (25 lít)

Giá: 65,000đ/lít
Giá: 68,000đ
Sikaflex-11 FC+

Sikaflex-11 FC+

Giá: 120,000đ/tuýp
Giá: 190,000đ
Sikadur 20 Crack Seal (160ml)

Sikadur 20 Crack Seal (160ml)

Giá: 143,000đ/tuýp
Giá: 150,000đ
SikaLatex TH (2 lít)

SikaLatex TH (2 lít)

Giá: 69,000đ/Lít
Giá: 72,000đ
Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey)

Sika Multiseal 10mx7.5cm (Grey)

Giá: 50,000đ/mét
Giá: 53,000đ
Sikadur 31 CF  (bộ 1,2kg)

Sikadur 31 CF (bộ 1,2kg)

Giá: 284,000đ/kg
Giá: 313,000đ
Sikalastic 590 (4kg)

Sikalastic 590 (4kg)

Giá: 169,000đ
Giá: 177,000đ
Sika RainTite (4kg)

Sika RainTite (4kg)

Giá: 114,000đ/kg
Giá: 120,000đ
Sika AnchorFix-3001 (600ml)

Sika AnchorFix-3001 (600ml)

Giá: 634,000đ/tuýp
Giá: 666,000đ
SikaGrout 214-11 (25kg)

SikaGrout 214-11 (25kg)

Giá: 15,000đ/kg
Giá: 16,000đ
SikaLatex TH (5 lít)

SikaLatex TH (5 lít)

Giá: 67,000đ/lít
Giá: 70,000đ
Sikadur 732 (bộ 1kg)

Sikadur 732 (bộ 1kg)

Giá: 374,000đ/kg
Giá: 393,000đ
Sikaproof Membrane (18kg)

Sikaproof Membrane (18kg)

Giá: 67,000đ/kg
Giá: 70,000đ
SikaTop Seal 105 (25kg)

SikaTop Seal 105 (25kg)

Giá: 25,000đ/kg
Giá: 28,000đ
Sikaflex-140 Construction Grey (600ml)

Sikaflex-140 Construction Grey (600ml)

Giá: 198,000đ/tuýp
Giá: 208,000đ
Sikadur 752 (bộ 1kg)

Sikadur 752 (bộ 1kg)

Giá: 429,000đ/kg
Giá: 450,000đ
SikaGrout GP (25kg)

SikaGrout GP (25kg)

Giá: 12,000đ/kg
Giá: 13,000đ
SikaGrout GP (5kg)

SikaGrout GP (5kg)

Giá: 15,000đ/kg
Giá: 16,000đ
Sika Swellstop II (7.6m)

Sika Swellstop II (7.6m)

Giá: 99,000đ/mét
Giá: 104,000đ
Sikafloor Chapdur Green (25kg)

Sikafloor Chapdur Green (25kg)

Giá: 18,000đ/kg
Giá: 20,000đ
Sikafloor Chapdur Grey (25kg)

Sikafloor Chapdur Grey (25kg)

Giá: 9,000đ/kg
Giá: 10,000đ
Sika 102 (bao 2kg)

Sika 102 (bao 2kg)

Giá: 164,000đ/kg
Giá: 172,000đ
Sikaproof Membrane (6kg)

Sikaproof Membrane (6kg)

Giá: 73,000đ/kg
Giá: 77,000đ
SikaTop 107 Seal VN (25kg)

SikaTop 107 Seal VN (25kg)

Giá: 40,000đ/kg
Giá: 42,000đ
Sikament R-7 N (5L)

Sikament R-7 N (5L)

Giá: 23,000đ/lít
Giá: 24,000đ
Sika Latex (5 lít)

Sika Latex (5 lít)

Giá: 98,000đ/lít
Giá: 103,000đ
Sikament-1 R4 (5L)

Sikament-1 R4 (5L)

Giá: 36,000đ/lít
Giá: 38,000đ
Sikament 2000 AT (25L)

Sikament 2000 AT (25L)

Giá: 31,000đ/lít
Giá: 35,000đ
Sikament NN (25L)

Sikament NN (25L)

Giá: 44,000đ/lít
Giá: 46,000đ
Plastocrete N (25L)

Plastocrete N (25L)

Giá: 37,000đ/lít
Giá: 39,000đ
Sikacrete PP1 (20kg)

Sikacrete PP1 (20kg)

Giá: 19,000đ/kg
Giá: 20,000đ
Sika Antisol E (25L)

Sika Antisol E (25L)

Giá: 45,000đ/lít
Giá: 47,000đ
Sika Antisol S (25L)

Sika Antisol S (25L)

Giá: 37,000đ/lít
Giá: 39,000đ
Rugasol F (15kg)

Rugasol F (15kg)

Giá: 56,000đ/kg
Giá: 59,000đ
Rugasol C (25L)

Rugasol C (25L)

Giá: 44,000đ/lít
Giá: 46,000đ
SikaShield P24 S 3 mm

SikaShield P24 S 3 mm

Giá: 128,000đ/mét
Giá: 134,000đ
Sikaflex PRO-3

Sikaflex PRO-3

Giá: 273,000đ/tuýp
Giá: 287,000đ
Sika Monotop 610

Sika Monotop 610

Giá: 59,000đ/kg
Giá: 62,000đ
Sika Monotop 615 HB

Sika Monotop 615 HB

Giá: 59,000đ/kg
Giá: 62,000đ
Sika Monotop R

Sika Monotop R

Giá: 57,000đ/kg
Giá: 60,000đ
SikaRefit-2000

SikaRefit-2000

Giá: 30,000đ/kg
Giá: 32,000đ
Intraplast Z-HV

Intraplast Z-HV

Giá: 119,000đ/kg
Giá: 125,000đ
Sika Primer-3N

Sika Primer-3N

Giá: 1,381,000đ/lít
Giá: 1,450,000đ
Sika Waterbar V 20 ECO VN

Sika Waterbar V 20 ECO VN

Giá: 123,000đ/mét
Giá: 129,000đ
SikaShield W 159

SikaShield W 159

Giá: 198,000đ/mét
Giá: 208,000đ
Sika Waterbar O 15

Sika Waterbar O 15

Giá: 229,000đ/mét
Giá: 240,000đ
Sika Waterbar V-15 E

Sika Waterbar V-15 E

Giá: 107,000đ/mét
Giá: 112,000đ
Sikafloor 2530 W NEW

Sikafloor 2530 W NEW

Giá: 304,000đ/kg
Giá: 319,000đ
Sikafloor 161 HC

Sikafloor 161 HC

Giá: 296,000đ/kg
Giá: 311,000đ
Sikafloor-81 EpoCem New HC

Sikafloor-81 EpoCem New HC

Giá: 72,000đ/kg
Giá: 74,000đ
BC Bitumen Coating

BC Bitumen Coating

Giá: 88,000đ/kg
Giá: 92,000đ
Sikagard 75 EpoCem

Sikagard 75 EpoCem

Giá: 66,000đ/bộ
Giá: 69,000đ
Sikagrout-214 - 11 HS

Sikagrout-214 - 11 HS

Giá: 30,000đ/kg
Giá: 32,000đ
Sika Latex (25 lít)

Sika Latex (25 lít)

Giá: 97,000đ
Giá: 102,000đ
Sika Waterbar O20

Sika Waterbar O20

Giá: 304,000đ
Giá: 319,000đ
Sika Waterbar O25

Sika Waterbar O25

Giá: 369,000đ
Giá: 387,000đ
Sika Separol (25L)

Sika Separol (25L)

Giá: 77,000đ
Giá: 81,000đ
Sikament-1 R4 (25L)

Sikament-1 R4 (25L)

Giá: 35,000đ
Giá: 37,000đ
Plastocrete N (5L)

Plastocrete N (5L)

Giá: 39,000đ
Giá: 40,000đ
Sika Hydrotite CJ Type

Sika Hydrotite CJ Type

Giá: 250,000đ
Giá: 263,000đ