Địa chỉ: I3-I6 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ
Sika Hydrotite CJ Type

Sika Hydrotite CJ Type

Giá: 250,000đ
Giá: 263,000đ
SikaTop Seal 105 (25kg)

SikaTop Seal 105 (25kg)

Giá: 25,000đ/kg
Giá: 28,000đ
SikaShield W 159

SikaShield W 159

Giá: 198,000đ/mét
Giá: 208,000đ
Sika RainTite (4kg)

Sika RainTite (4kg)

Giá: 114,000đ/kg
Giá: 120,000đ
Sikaproof Membrane (18kg)

Sikaproof Membrane (18kg)

Giá: 67,000đ/kg
Giá: 70,000đ
Sikaproof Membrane (6kg)

Sikaproof Membrane (6kg)

Giá: 73,000đ/kg
Giá: 77,000đ
Sikalastic 110 (20kg)

Sikalastic 110 (20kg)

Giá: 125,000đ/kg
Giá: 131,000đ
Sikalastic 590 (20kg)

Sikalastic 590 (20kg)

Giá: 146,000đ/kg
Giá: 153,000đ
Sika RainTite (20kg)

Sika RainTite (20kg)

Giá: 109,000đ/kg
Giá: 114,000đ
Sika Waterbar O 15

Sika Waterbar O 15

Giá: 229,000đ/mét
Giá: 240,000đ
Sika Waterbar V-15 E

Sika Waterbar V-15 E

Giá: 107,000đ/mét
Giá: 112,000đ
Sika Waterbar V 20 ECO VN

Sika Waterbar V 20 ECO VN

Giá: 123,000đ/mét
Giá: 129,000đ
SikaTop 107 Seal VN (25kg)

SikaTop 107 Seal VN (25kg)

Giá: 40,000đ/kg
Giá: 42,000đ
SikaTop Seal 109 (15kg)

SikaTop Seal 109 (15kg)

Giá: 68,000đ/kg
Giá: 71,000đ
Sika Swellstop II (7.6m)

Sika Swellstop II (7.6m)

Giá: 99,000đ/mét
Giá: 104,000đ
SikaShield P24 S 3 mm

SikaShield P24 S 3 mm

Giá: 128,000đ/mét
Giá: 134,000đ
BC Bitumen Coating

BC Bitumen Coating

Giá: 88,000đ/kg
Giá: 92,000đ
Sika Waterbar O20

Sika Waterbar O20

Giá: 304,000đ
Giá: 319,000đ
Sika Waterbar O25

Sika Waterbar O25

Giá: 369,000đ
Giá: 387,000đ
Sikalastic 590 (4kg)

Sikalastic 590 (4kg)

Giá: 169,000đ
Giá: 177,000đ