Địa chỉ: I3 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ
SikaLatex TH (25 lít)

SikaLatex TH (25 lít)

Giá: 65,000đ/lít
Giá: 68,000đ
Intraplast Z-HV

Intraplast Z-HV

Giá: 119,000đ/kg
Giá: 125,000đ
Sika Monotop 610

Sika Monotop 610

Giá: 59,000đ/kg
Giá: 62,000đ
Sika Monotop 615 HB

Sika Monotop 615 HB

Giá: 59,000đ/kg
Giá: 62,000đ
Sika Monotop R

Sika Monotop R

Giá: 57,000đ/kg
Giá: 60,000đ
SikaRefit-2000

SikaRefit-2000

Giá: 30,000đ/kg
Giá: 32,000đ
Sikagard-905 W (5 lít)

Sikagard-905 W (5 lít)

Giá: 95,000đ/lít
Giá: 100,000đ
Sika Latex (5 lít)

Sika Latex (5 lít)

Giá: 98,000đ/lít
Giá: 103,000đ
Sikagard 75 EpoCem

Sikagard 75 EpoCem

Giá: 66,000đ/bộ
Giá: 69,000đ
SikaLatex TH (5 lít)

SikaLatex TH (5 lít)

Giá: 67,000đ/lít
Giá: 70,000đ
Sika Latex (25 lít)

Sika Latex (25 lít)

Giá: 97,000đ
Giá: 102,000đ
SikaLatex TH (2 lít)

SikaLatex TH (2 lít)

Giá: 69,000đ/Lít
Giá: 72,000đ