Địa chỉ: I3 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ
Sikagrout-214 - 11 HS

Sikagrout-214 - 11 HS

Giá: 23,000đ/kg
Giá: 25,000đ
SikaGrout 214-11 (25kg)

SikaGrout 214-11 (25kg)

Giá: 12,000đ/kg
Giá: 13,000đ
SikaGrout GP (25kg)

SikaGrout GP (25kg)

Giá: 11,000đ/kg
Giá: 12,000đ
Sika Tile Grout (1kg)

Sika Tile Grout (1kg)

Giá: 25,000đ/kg
Giá: 28,000đ
Sika Tilebond GP 5kg

Sika Tilebond GP 5kg

Giá: 10,000đ/kg
Giá: 11,000đ
Sika Ceram 200HP

Sika Ceram 200HP

Giá: 16,000đ/kg
Giá: 18,000đ
Sikadur 20 Crack Seal (140ml)

Sikadur 20 Crack Seal (140ml)

Giá: 140,000đ/tuýp
Giá: 154,000đ
SikaGrout GP (5kg)

SikaGrout GP (5kg)

Giá: 11,000đ/kg
Giá: 12,000đ
SikaGrout 212-11 (25kg)

SikaGrout 212-11 (25kg)

Giá: 12,000đ/kg
Giá: 13,000đ
Sika Tilebond GP 25kg

Sika Tilebond GP 25kg

Giá: 10,000đ
Giá: 11,000đ
Sika Tile Grout (5kg)

Sika Tile Grout (5kg)

Giá: 25,000đ
Giá: 28,000đ