Địa chỉ: I3 Đường 1B, Khu Tái Định Cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẾ VŨ
Sikament 2000 AT (25L)

Sikament 2000 AT (25L)

Giá: 31,000đ/lít
Giá: 35,000đ
Sikament NN (25L)

Sikament NN (25L)

Giá: 44,000đ/lít
Giá: 46,000đ
Plastocrete N (25L)

Plastocrete N (25L)

Giá: 37,000đ/lít
Giá: 39,000đ
Sikament R-7 N (5L)

Sikament R-7 N (5L)

Giá: 23,000đ/lít
Giá: 24,000đ
Sikament-1 R4 (5L)

Sikament-1 R4 (5L)

Giá: 36,000đ/lít
Giá: 38,000đ
Rugasol C (25L)

Rugasol C (25L)

Giá: 44,000đ/lít
Giá: 46,000đ
Sika Antisol S (25L)

Sika Antisol S (25L)

Giá: 37,000đ/lít
Giá: 39,000đ
Sika Antisol E (25L)

Sika Antisol E (25L)

Giá: 45,000đ/lít
Giá: 47,000đ
Sikacrete PP1 (20kg)

Sikacrete PP1 (20kg)

Giá: 19,000đ/kg
Giá: 20,000đ
Rugasol F (15kg)

Rugasol F (15kg)

Giá: 56,000đ/kg
Giá: 59,000đ
Sika Separol (5L)

Sika Separol (5L)

Giá: 77,000đ/lít
Giá: 81,000đ
Sika Separol (25L)

Sika Separol (25L)

Giá: 77,000đ
Giá: 81,000đ
Sikament-1 R4 (25L)

Sikament-1 R4 (25L)

Giá: 35,000đ
Giá: 37,000đ
Plastocrete N (5L)

Plastocrete N (5L)

Giá: 39,000đ
Giá: 40,000đ
Sikament R-7 N (25L)

Sikament R-7 N (25L)

Giá: 22,000đ
Giá: 23,000đ